Váš diabetes v novém světle.

Nebývá snadné zvládat diabetes, vést záznamy o všech výsledcích měření hladiny glukózy v krvi a chápat, jaký vliv mají na ně vaše aktivity. Nebylo by skvělé ulehčit si monitoring vašeho diabetu používáním systému, který vám pomůže lépe pochopit, jaký mají každodenní činnosti vliv na stav glukózy v krvi?

A ten čas právě nastal. Glukometr CONTOUR®PLUS ONE a aplikace CONTOUR®DIABETES jsou dokonale propojeny, aby právě toto všechno zvládali.

Zjistěte více o svém diabetu.

  • Play the video
Získejte glukometr
ZDE

Pořiďte si aplikaci

Nový sofistikovaný přístup k léčbě diabetu

Propojte svůj glukometr s aplikací pro chytré telefony, která vám usnadní léčbu vašeho diabetu. Výsledky hladiny glukózy v krvi naměřené během dne lze automaticky synchronizovat a zaznamenávat.

Zaznamenané výsledky vám tak poskytnou dlouhodobý důležitý přehled o tom, jak vaše aktivity ovlivňují vaši hladinu glukózy v krvi, což vám může pomoci lépe porozumět vašemu diabetu.

Po celou dobu budete používat stejné zařízení, které používáte i pro mnoho jiných činností – váš chytrý telefon!

Snadno použitelný, mimořádně přesný inteligentní glukometr CONTOUR®PLUS ONE a aplikace CONTOUR®DIABETES, které se snadno používají. Lze je bezproblémově propojit tak, aby zaznamenávaly všechny vámi naměřené hodnoty hladiny glukózy v krvi a pomáhaly vám zvládat diabetes moderním způsobem.

 

Objevte mnoho funkcí glukometru CONTOUR®PLUS ONE a aplikace CONTOUR®DIABETES

Image: SITEASSETS INTRO MOBILE

Jednodušší léčba vašeho diabetu

Mít diabetes pod kontrolou každý den může být náročný a nikdy nekončící úkol. Zjistěte, jak vám mohou inteligentní glukometr CONTOUR®PLUS ONE a aplikace CONTOUR®DIABETES pomoci zbavit se stresu spojeného s léčbou vašeho diabetu.

 

Potýkáte se s některými z těchto problémů?

Image: SITEASSETS HOME ANIMATED
Možnost mít trvalý přehled

Nastavte si upozornění, abyste si nezapomněli provést měření a zapsat do diáře termíny návštěv lékaře.

 

Získávat přesné naměřené hodnoty krevní glukózy

Snadno použitelný glukometr CONTOUR®PLUS ONE přináší mimořádně přesné výsledky krevní glukózy.* Minimální chybové rozmezí, které splnilo 95 % nebo více výsledků, bylo ± 0,47 mmol/l nebo ± 8,5 % (v porovnání s referenčními hodnotami YSI) pro testy z prstu pacienta.

*Požadavky splňující normy pro přesnost ISO 15197:2013 (část 6.3 & část 8) pro systémy monitorování glukózy in vitro, které měří hladinu krevní glukózy ve vzorcích z krevních kapilár, jsou takové, že nejméně 95 % výsledků bude spadat do rozmezí ± 0,83 mmol/l nebo ±15 % průměrného YSI referenčního výsledku u vzorků s koncentrací glukózy < 5,55 mmol/l a ≥ 5,55 mmol/l.

Plýtvání testovacími proužky

Technologie Second-Chance®umožňuje přidat krev na testovací proužek, pokud byl první vzorek nedostatečný. Díky tomu není nutno provádět nový vpich lancetou a plýtvat dalšími testovacími proužky.

 

Možnost vědět, zda dodržujete své cílové hodnoty

Funkce smartLIGHT® vám přináší okamžitý indikátor výsledku vaší krevní glukózy, takže ihned víte, zda je hodnota v cílovém rozmezí, vyšší či nižší.

Zelená = v cílovém rozmezí   Žlutá = vyšší než v cílovém rozmezí  Červená = nižší než v cílovém rozmezí

Pochopení grafů a trendů vývoje hladin krevní glukózy

Výsledky vašich měření krevní glukózy se bezproblémově zaznamenávají, aby se z nich sestavily personalizované grafy a trendy, které vám pomohou pochopit vliv vašich každodenních činností na hladinu vaší krevní glukózy.

 

Pochopení vlivu stravování a fyzické aktivity na hladinu krevní glukózy

Zaznamenávejte si různé události, jako např. stravovací návyky, aktivity nebo léky, a přidávejte fotografie, poznámky nebo hlasové poznámky, které vám pomohou uvědomit si souvislost mezi zaznamenávanými událostmi a naměřenými výsledky.

 

Upozornění na kriticky vysokou a kriticky nízkou hladinu krevní glukózy

Upozornění se spouští automaticky, když hodnota vaší krevní glukózy bude výrazně vyšší nebo nižší, než je stanovené bezpečné rozmezí. Toto jsou dodatečná a samostatná upozornění na odchýlení od vašeho cílového rozmezí hodnot.

Informovanější dialogy s lékařem

Máte možnost generovat zprávy, které pak můžete předem odeslat svému lékaři nebo je přinést s sebou na kontrolu.

 

Snadný vpich

Lanceta MICROLETNEXT se snadno používá a je dodávána s glukometrem CONTOUR®PLUS ONE pro spolehlivé testování.

Právě teď je ten správný čas připojit se k novému sofistikovanému přístupu k léčbě diabetu

Glukometr CONTOUR®ONE a aplikace CONTOUR®DIABETES vám usnadní monitoring vašeho diabetu.

 

Pořiďte si aplikaci

Download on the App Store Download on the Play Store

Přehled podporovaných mobilních telefonů

Chcete se dozvědět více?

Zeptejte se svého lékaře na nový glukometr CONTOUR®PLUS ONE a na aplikaci CONTOUR®DIABETES ještě dnes a začněte léčit svůj diabetes sofistikovanějším způsobem.

 

Image: SITEASSETS HOME PANEL CONTOUR APP

1. Christiansen M a kol. Přesnost a posouzení uživatelských funkcí vyvíjeného nového monitorovacího systému na měření glukózy z krevní plazmy pro použití s tesovacími proužky CONTOUR™PLUS. Poster prezentovaný na 15. výročním setkání společnosti Diabetes Technology Society (DTS); 22. - 24.  října 2015; Bethesda, Maryland. USA. 

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance jsou ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích.  App Store je obchodní značka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Ascensia Diabetes Care v tomto materiálu je chráněno licencí.  Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

© Copyright 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.

Datum vypracování: červenec 2016   Kód: G.DC.07.2016.46721