• Play the video
Získejte glukometr
ZDE

Pořiďte si aplikaci

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance jsou ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích.  App Store je obchodní značka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Ascensia Diabetes Care v tomto materiálu je chráněno licencí.  Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.

Datum vypracování: červenec 2016   Kód: G.DC.07.2016.46721