Často kladené dotazy

Pokud budete mít otázku ohledně používání glukometru CONTOUR®PLUS ONE nebo aplikaci CONTOUR®DIABETES, projděte si prosím seznam často kladených dotazů uvedený níže. Pokud budete mít otázku, která zde není zodpovězena nebo která není zodpovězena jinde na našich webových stránkách, neváhejte nás kontaktovat.

 

 • Play the video
Získejte glukometr
ZDE

Pořiďte si aplikaci

Kontaktujte nás

Ascensia Diabetes Care - Česká republika

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 1800/136
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
e-mail: diabetologie@promedica-praha.cz
Více informací získáte zde:
Zelená linka ArgoMed: 800 111 077 (Po-Pá 9:00 - 15:00)
www.argomed.cz

Používání glukometru CONTOUR®PLUS ONE

Existují dva způsoby, jak nastavit glukometr CONTOUR®PLUS ONE: buď v samotném glukometru nebo pomocí aplikace CONTOUR®DIABETES.                     

Pokyny pro úvodní nastavení ze samotného glukometru jsou uvedeny v uživatelské příručce, kterou jste dostal(a) s glukometrem.

Pro nastavení glukometru z aplikace si stáhněte aplikaci CONTOUR®DIABETES, otevřete ji, klepněte na „Spustit“ a postupujte podle instrukcí. Tím se nastaví glukometr a aplikace zároveň.

 

Glukometr můžete zapnout buď:

-          stisknutím a přidržením velkého oválného tlačítka vpravo na glukometru

nebo

zasunutím testovacího proužku CONTOURPLUS do glukometru (tím se glukometr automaticky zapne).

 

Glukometr CONTOUR®PLUS ONE by měl být vždy používán s testovacími proužky CONTOURPLUS. Byly navrženy specificky pro použití s glukometrem.

S glukometrem dostanete lahvičku testovacích proužků CONTOURPLUS a můžete si objednat další lahvičky od svého lékárníka, když je budete potřebovat. Nikdy nepoužívejte s glukometrem CONTOUR®PLUS ONE testovací proužky jiných značek.

 

Funkce smartLIGHT® glukometru CONTOUR®PLUS ONE poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o výsledcích krevní glukózy. Okamžitě identifikuje vaše výsledky jako vyšší, nižší nebo v cílovém rozmezí, aby vám usnadnila rozhodování. Tato funkce může být vypnuta, pokud ji nebudete chtít používat.

Zelená = cílová hodnota

Oranžová = vyšší než cílová hodnota

Červená = nižší než cílová hodnota

Odběr vzorků Second-Chance® je další praktická funkce glukometru CONTOUR®PLUS ONE. Pokud byl vzorek při prvním měření krevní glukózy nedostatečný, umožní vám funkce Second-Chance® aplikovat další vzorek krve na stejný testovací proužek namísto použití nového proužku. Může vám to pomoci:

- vyhnout se opakovanému vpichu do prstu,

- spotřebovat méně proužků (a lancet).

Funkce odběru vzorků Second-Chance® způsobí, že glukometr CONTOUR®PLUS ONE dvakrát pípne a zobrazí ikonu blikajícího testovacího proužku. Během 60 sekund aplikujte další krev na testovací proužek, aby bylo pro měření krevní glukózy dostatečné množství krve. Jakmile jste přidali dostatečné množství krve, glukometr provede automatické měření jako obvykle.

 

Nastavení glukometru nelze měnit z glukometru, když je glukometr připojený k aplikaci. Pro změnu nastavení na glukometru buď:

1. Přejděte na symbol „Nastavení“ na glukometru CONTOUR®PLUS ONE a stiskněte OK. Tím se automaticky odpojí glukometr od mobilního zařízení

nebo

2. Vypněte glukometr CONTOUR®PLUS ONE a odejděte od svého mobilního zařízení, abyste se odpojili od aplikace, a pak glukometr zapněte a přejděte do části Nastavení, kde provedete požadované změny.

Tyto symboly jsou značky jídla. Značky jídla umožní glukometru porovnat výsledky krevní glukózy oproti souvisejícím cílovým rozmezím, aby mohla funkce smartLIGHT®zobrazit, zda je vaše krevní glukóza vyšší, nižší nebo v cílovém rozmezí.

Vždy, když provádíte měření krevní glukózy, můžete zvolit příslušnou značku na svém glukometru. Existují tři varianty symbolu jablka:

 

Značka nalačno
Zvolte ji, pokud provádíte testování krevní glukózy po asi 8 hodinách stavu nalačno

Značka před jídlem
Zvolte ji, pokud provádíte testování krevní glukózy během 1 hodiny před jídlem.

Značka po jídle
Zvolte ji, pokud provádíte testování krevní glukózy během 2 hodin poté, co jste začali jíst.

Nastavení aplikace CONTOUR®DIABETES

Pokud začínáte úplně poprvé používat svůj glukometr CONTOUR®PLUS ONE a aplikaci CONTOUR®DIABETES, doporučujeme vám nejprve nastavit aplikaci. Glukometr se rychle a snadno nastaví během nastavení aplikace při jeho prvním spuštění.

Přehled podporovaných zařízení najdete zde. Pro vice informací se můžete obrátit na zákaznickou linku.

Přehled podporovaných zažízení obsahuje mobilní zařízení, která jsou schválaná pro používání s aplikací CONTOUR®DIABETES. Jiné typy mobilních přístrojů mohou být take kompatibilní, ale společnost Ascensia je zatím netestovala. Pokud v přehledu nenajdete svoje zařízení, můžete aplikaci i přesto stáhnout a vyzkoušet, zda půjde s glukometrem spárovat. V případě, že vase zařízení není v Přehledu podporovaných zařízení, společnost Ascensia nemůže zaručit správné fungování aplikace a to i v případě, že spárování s glukometrem proběhne úspěšně. Navštivte nás I v budoucnosti, protože pravidelně aktualizujeme přehled podporovaných zařízení.

Aplikace CONTOUR®DIABETES je kompatibilní se zařízeními Android, která používají operační systém Android verze 5.0 (Lollipop) a vyšší, s procesorem ARM a funkcí BLE Radio. Je kompatibilní se zařízeními Apple používajícími Apple iOS 8 a vyšší s funkcí BLE rádio.

Pokud chcete začít používat aplikaci CONTOUR®DIABETES, ale vaše zařízení nesplňuje výše uvedené minimální požadavky, budete muset aktualizovat operační systém. Pokud vaše zařízení nepodporuje požadovanou verzi operačního systému, budete muset zařízení upgradovat na to, které ji podporuje.

Přehled podporovaných zařízení

Zaprvé zkontrolujte, že vaše zařízení používá operační systém Apple iOS nebo Android.

Pro stažení aplikace CONTOUR®DIABETES do zařízení Apple:

 1. Otevřete App Store na svém zařízení.
 2. Najděte aplikaci „Contour diabetes“.
 3. Zvolte aplikaci „CONTOUR®DIABETES“ z výsledků hledání.
 4. Klepněte na „Získat“ a pak „Instalovat“. Můžete být vyzváni, abyste zadali informace o svém účtu iTunes. Až budete hotovi, klepněte na ‘OK’. Začne stahování.
 5. Pokud jste stále v App Store, tlačítko „Instalovat“ se změní na tlačítko „Otevřít“. Můžete na něj buď klepnout pro otevření aplikace nebo zvolit ikonu aplikace z domácí obrazovky zařízení.

Pro stažení aplikace CONTOUR®DIABETES do zařízení Android:

 1. Otevřete obchod Google Play na svém zařízení.
 2. Najděte aplikaci „Contour diabetes“.
 3. Zvolte aplikaci „CONTOUR®DIABETES“ z výsledků hledání.
 4. Klepněte na „Instalovat“. Začne stahování.

Po stažení aplikace CONTOUR®DIABETES ji uložte někde na svém mobilním zařízení, kde ji snadno najdete, jako je domácí obrazovka nebo základní lišta.

Úvodní nastavení aplikace CONTOUR®DIABETES je snadné.

 1. Otevřete aplikaci klepnutím na ikonu CONTOUR® na svém mobilním zařízení.
 2. Ze seznamu vyberte zemi.
 3. Zvolte jazyk, který bude aplikace používat.
 4. Pro pokračování klepněte na „Potvrdit“.
 5. Dále si musíte přečíst a přijmout podmínky aplikace. Pro pokračování klepněte na „Přijmout“.
 6. Nyní se objeví Uvítací obrazovka aplikace se třemi možnostmi: „Spustit“, „Prohlížet“, „Přihlásit“.
 7. Klepněte na „Spustit“ a postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení aplikace CONTOUR®DIABETES.

Když začnete používat glukometr CONTOUR®PLUS ONE s aplikací CONTOUR®DIABETES, budete muset obě zařízení spárovat. Aplikace a glukometr se pak bez problému propojí a synchronizují pomocí technologie Bluetooth®. Nastavení Bluetooth® na vašem mobilním zařízení a glukometru musí být při párování a vždy, když provádíte test krevní glukózy, zapnuto, aby mohla aplikace synchronizovat výsledek.

Nastavení glukometru můžete vypnout nebo zapnout z glukometru pomocí následujících kroků:

 1. Vypněte glukometr a odejděte od svého mobilního zařízení.
 2. Zapněte glukometr.
 3. Přejděte rolováním na Nastavení.
 4. Stiskněte „OK“ na každé obrazovce, dokud nenajdete nastavení, které chcete změnit.
 5. Použijte šipky nahoru a dolu na vnějším kolečku pro změnu nastavení. Stiskněte „OK“.

Spárování glukometru s aplikací CONTOUR®DIABETES a jeho oddělení od aplikace

Pro spárování glukometru s aplikací CONTOUR®DIABETES:

 1. Ujistěte se, že nastavení Bluetooth® na vašem mobilním přístroji je zapnuto
 2. Přejděte do: Hlavní menu > Nastavení > Moje glukometry
 3. Ťukněte na ‘+ Spárovat glukometr’ a postupujte podle pokynů
 4. Když máte glukometr úspěšně spárovaný, smartLIGHT® na měřicím přístroje se rozsvítí na několik sekund modře
 5. Po spárování glukometru CONTOUR®se zobrazí okno Nastavení glukometru

Vypněte nastavení, pokud je to zapotřebí, pak ťukněte na ‘Pokračovat’ a tím uložíte nastavení měřicího přístroje

ANo, můžete spárovat vice glukometrů CONTOUR®PLUS ONE s jednou aplikací CONTOUR®DIABETES, do které se zaznamenají veškeré záznamy ze všech glukometrů. V aplikaci CONTOUR®DIABETES otevřete Hlavní menu v levém horním rohu -> Nastavení -> Mé přístroje,

1. Stiskněte symbol (+) a postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji.

2. Po úspěšném spárování glukometru se zobrazí obrazovka Nastavení.

3. Pro uložení nastavení klepněte na tlačítko Pokračovat.

Upozornění: V jednu chvíli může být k aplikaci připojený pouze jeden glukometr.

V aplikaci jděte na: Hlavní menu > Nastavení > Moje glukometry
Ťukněte na glukometr, který chcete přejmenovat a napište nové jméno přes to současné.

Zrušení spárování odstraní glukometr z účtu a brání glukometru v připojení k aplikaci a odesílání údajů tam a zpátky. Stávající údaje z glukometru zůstávají v aplikaci nadále. Nespárovaný glukometr může být s aplikací později znovu spárován. 

 

Pokud potřebujete zrušit spárování glukometru s aplikací CONTOUR®DIABETES, přejděte v aplikaci na: Hlavní menu > Nastavení glukometru > Moje glukometry

 1. Ťukněte na glukometr, u něhož chcete zrušit spárování
 2. Na obrazovce Nastavení glukometru ťukněte na ‘Zrušit spárování u tohoto glukometru’ a ‘Potvrdit’ když jste k tomu vyzváni

nebo

Jděte na: Hlavní menu > Nastavení glukometru > Moje glukometry

 1. Přejeďte do leva na glukometru, u něhož chcete zrušit spárování
 2. Ťukněte na červené tlačítko ‘Zrušit spárování’ a ‘Potvrdit’, když jste k tomu vyzváni

Používání aplikace CONTOUR®DIABETES

Glukometr musí být zapnutý a připojený k aplikaci, pokud chcete změnit jeho nastavení z aplikace. Pokud není glukometr připojen, je možné z aplikace změnit pouze název glukometru a funkci Zrušení párování.

 

Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na „Nabídka“, „Hotovo“ nebo „X“.

Ve většině případů ano. Aplikace automaticky ukládá poslední položky a nepožaduje vždy klepnout na „Uložit“.

 

Ano. Glukometr CONTOUR®PLUS ONE se bude synchronizovat s aplikací CONTOUR®DIABETES vždy, když budou glukometr a mobilní zařízení v dosahu, pokud je nastavení Bluetooth® zapnuto. Pokud potřebujete provést měření krevní glukózy bez svého mobilního zařízení, které je poblíž, nemějte obavy; glukometr má dostatečnou paměť pro uložení až 800 výsledků krevní glukózy, takže uloží všechny výsledky, které provede až do doby, kdy se může synchronizovat s aplikací.

 

Prohlížení a vysvětlení výsledků krevní glukózy

Barvy výsledků krevní glukózy v aplikaci CONTOUR®DIABETES odpovídají barvám funkce smartLIGHT® na glukometru CONTOUR®PLUS ONE, abyste viděli porovnání svých výsledků s cílovým rozmezím.

Zelená = cílové rozmezí

Oranžová = vyšší než cílové rozmezí

Červená = nižší než cílové rozmezí

Výsledky krevní glukózy, které nebyly synchronizovány z glukometru, není možné odstranit v aplikaci; odstranit můžete pouze manuálně zadané výsledky krevní glukózy.

Klepněte na malý graf, abyste viděli rozšířený graf, nebo když si prohlížíte v aplikaci Mé výsledky, otočte mobilní zařízení do vodorovné polohy.

V grafu představují symboly kruhů výsledky krevní glukózy automaticky získané z glukometru přes technologii Bluetooth®. Symboly kosočtverce jsou výsledky, které byly přidány manuálně. Pokud si chcete prohlédnout podrobné informace pro jakýkoli časový bod, klepněte na symbol na grafu.

Průměrný režim umožní prohlédnout průměry krevní glukózy v průběhu času; standardní režim umožní zobrazit jednotlivé výsledky krevní glukózy během jednotlivého dne.

Pro více informací:

 1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Mé výsledky.
 2. Otočte své mobilní zařízení do vodorovné polohy nebo klepněte na graf v horní části Mé výsledky.
 3. Klepněte na „i“ v horní části Rozšířeného grafu.

Pro změnu zobrazeného časového období na rozšířeném grafu: 
1.    Klepněte na bílé tlačítko v horní části obrazovky.
2.    Zvolte 3denní, 7denní, 14denní nebo 30denní časové období ze seznamu Dny.

Přidání dalších informací k výsledkům krevní glukózy

 1. Najděte výsledek krevní glukózy v Mé výsledky a klepněte na něj.
 2. Když se otevře obrazovka „Upravit“, klepněte na oválné ikony pro přidání fotografie, aktivity, jídla, léku nebo napište či zaznamenejte poznámky.
 3. Až budete hotovi, klepněte na „Hotovo“.
 1. Najděte výsledek krevní glukózy v Mé výsledky.
 2. Klepněte do prostoru kolem času výsledku pro otevření podrobností; klepněte znovu do prostoru kolem času pro zavření podrobností.

Manuální výsledky krevní glukózy

Pro přidání manuálního výsledku krevní glukózy v aplikaci přejděte na:

Hlavní nabídka > Mé výsledky.

 1. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu obrazovky. Systém použije současné datum a čas na vašem mobilním zařízení pro nové výsledky.
 2. Pro změnu data nebo času klepněte na odpovídající tlačítko a posuňte se na požadované datum a čas. Klepněte na „Hotovo“ a uložte svůj výběr.
 3. Pro zadání hodnoty krevní glukózy klepněte na prázdné tlačítko výsledku krevní glukózy, zadejte číslo a pak klepněte na „Hotovo“. Obrazovka Značka jídla je nyní k dispozici.
 4. Aplikace předvybere značku jídla a typ jídla podle času výsledku. Klepněte na „Uložit“ pro potvrzení nebo na jinou značku a/nebo typ jídla. Poznámka: Můžete znovu klepnout na značku jídla nebo typ jídla pro zrušení výběru. Můžete klepnout na „Žádná značka“, pokud nechcete značku jídla a jídlo připojené k tomuto výsledku.
 5. Až budete hotovi se zadáním značky jídla, klepněte na „Uložit“.
 6. Objeví se obrazovka Upravit, abyste mohli přidat podrobnosti ke svému výsledku, jako je fotografie, poznámka, aktivita, jídlo nebo lék.
 7. Klepněte na „Hotovo“ a uložte manuální výsledek.

Můžete změnit výsledek krevní glukózy, který jste zadali manuálně, ale nikoli výsledek, který byl synchronizován z vašeho glukometru.

To provedete tak, že klepnete na výsledek v Mé výsledky.

Zde můžete přidat podrobnosti, jako je obrázek, aktivita nebo lék. S otevřenou obrazovkou Upravit klepněte znovu na výsledek krevní glukózy pro přidání Značky jídla k výsledku.

 1. Najděte manuální výsledek krevní glukózy nebo seznam položek v Mé výsledky.
 2. Prstem přejeďte přes výsledek a klepněte na červené tlačítko „Smazat“, které se objeví.

Nezapomeňte, že můžete změnit výsledek krevní glukózy, který jste zadali manuálně, ale nikoli výsledek, které byl synchronizován z vašeho glukometru. 

Značky jídla

Tyto symboly jsou značky jídla. Značky jídla umožní vašemu glukometru a aplikaci porovnat výsledky krevní glukózy se souvisejícími cílovými rozmezími a pomohou vám ukázat, jak různé typy jídla ovlivní vaši krevní glukózu. Vždy, když provádíte měření krevní glukózy, můžete zvolit příslušnou značku na glukometru. Existují tři varianty symbolu jablka:

Značka nalačno
Zvolte ji, pokud provádíte testování krevní glukózy po asi 8 hodinách stavu nalačno.

Značka před jídlem
Zvolte ji, pokud provádíte testování krevní glukózy během 1 hodiny před jídlem.

Značka po jídle
Zvolte ji, pokud provádíte testování krevní glukózy během 2 hodin poté, co jste začali jíst.

Aplikace poskytuje Rozdělení dne do časových fází pro snídani, oběd, večeři a noc, které můžete změnit, aby odpovídaly vašemu vlastnímu plánu. Pro usnadnění aplikace předem zvolí typ jídla podle toho, kdy jste provedli měření, a podle Rozdělení dne, ke kterému patří.

Funkce Značka jídla je vždy v aplikaci dostupná. Pokud jste vypnuli značky jídla v glukometru, vaše výsledky krevní glukózy mohou být označeny pouze Před jídlem, Po jídle nebo Nalačno, když jste v aplikaci.

Pokud opustíte obrazovku pro okamžité nastavení značky jídla, objeví se automaticky obrazovka Značka jídla vždy, když je výsledek krevní glukózy synchronizován z glukometru.

1. Otevřete aplikaci a klepněte na výsledek krevní glukózy uvedený v Mé výsledky.

2. S otevřenou obrazovkou Upravit klepněte znovu na výsledek krevní glukózy pro otevření obrazovky Značka jídla. Z této obrazovky můžete změnit nebo přidat značku jídla

NEBO

1. Otevřete aplikaci a klepněte na výsledek krevní glukózy uvedený v Mé výsledky.

2. Když se objeví obrazovka Upravit, klepněte na ikonu Jídlo a pak klepněte na „Značka jídla“. Z této obrazovky můžete změnit nebo přidat značku jídla.

Poznámka: Pokud změníte značku jídla u výsledku krevní glukózy, bude porovnán s různým cílovým rozmezím a může změnit barvu podle tohoto nového cíle.

1. Najděte výsledek krevní glukózy v Mé výsledky a klepněte na něj.

2. Když se otevře obrazovka Upravit, pokud jste nikdy neoznačili výsledek krevní glukózy, otevře se obrazovka Značka jídla automaticky. Pokud jste provedli označení dříve, klepněte znovu na výsledek krevní glukózy nebo použijte tlačítko Značka jídla pod záložkou Jídlo pro přidání nebo změnu značky jídla a typu jídla.

Poznámka: Můžete znovu klepnout na značku jídla nebo typ jídla pro zrušení výběru. Můžete klepnout na „Žádná značka“, pokud nechcete značku jídla a jídlo připojené k tomuto výsledku.

3. Až budete hotovi se zadáním značky jídla, klepněte na „Uložit“.

4. Objeví se obrazovka Upravit, abyste mohli přidat podrobnosti ke svému výsledku, jako je fotografie, poznámka, aktivita, jídlo nebo lék.

5. Klepněte na „Hotovo“ a uložte výsledek krevní glukózy.

 1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Preference aplikace.
 2. Změňte nastavení obrazovky pro okamžité zobrazení Značky jídla na vypnuto.

smart Alerts

Můžete zvolit nastavení připomínek podle času, určitého výsledku krevní glukózy nebo užít lék podle svého výsledku krevní glukózy. Kromě toho máte možnost nastavit připomínku, jakmile se výsledek Před jídlem synchronizuje s aplikací.

Pro nastavení připomínky přejděte na:

Hlavní nabídka > Nastavení > Mé připomínky.

 1. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pro vymazání jednorázové připomínky:

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Mé připomínky.

2. Klepněte na „X“ v dolní části obrazovky, kde je časový odpočet.

Pro vymazání opakující se připomínky:

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Mé připomínky.

2. Přejeďte prstem vlevo od výstrahy a klepněte na tlačítko „Smazat“.

Pro dočasné vypnutí připomínek:

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Mé připomínky.

2. Klepněte na kolébkový přepínač pro vypnutí; změní barvu na bílou.

Plány připomenutí testu a Moje tendence

Funkci Plány připomenutí testu můžete použít k nastavení celé řady připomenutí, abyste zjistili, jak různé činnosti ve vašem životě ovlivňují vaše stavy glukózy v krvi, nebo před návštěvou u lékaře.

Plány připomenutí testu nastavíte takto: Hlavní menu > Moje připomenutí.

 1. Klepněte na ‘+’ v pravém horním rohu obrazovky
 2. Jakmile k tomu budete vyzváni, vyberte Plán připomenutí testu. Otevře se obrazovka Plánu připomenutí testu a můžete vybrat plán, který vyhovuje vašemu programu

Připomenutí, která jste nastavili, se budou zobrazovat každý den ve stejnou dobu. Můžete rovněž nastavit jednorázové připomenutí testu před měřením Před jídlem. Pány připomenutí testu vám umožňují nastavit pevnou sérii připomenutí během určitého časového období. Jsou koncipovány tak, aby vám pomohly řídit tendence vyskytujícící se ve vašich měřeních glukózy v krvi a nebo vás připravily na návštěvu u lékaře.

Aplikace CONTOUR®DIABETES vám může zaslat notifikaci, pokud při měření glukózy v krvi odhalí jistý trend. Proto název „tendence “. Tendence může aplikace např. odhalit při vysokém stavu glukózy v době oběda.
Funkce Moje tendence vám umožní:

 • Prohlížet užitečné notifikace trendů stavu glukózy
 • Zjistit možné příčiny dané tendence
 • Pomoct prostřednictvím připomenutí zlepšit tuto tendenci
 • Sledovat pokrok a vidět, jak se daná tendence časem zlepšujete

U funkce Moje tendence v hlavním menu můžete vybrat jeden nebo více typů tendencí. Tímto informujete aplikaci, že chcete zaslat notifikaci, jakmile bude zjištěn tento typ tendence.

Pokud chcete změnit nastavení notifikace ohledně tendencí, přejděte na:
Hlavní menu > Moje tendence

 1. Klepněte na ‘Více’ v pravém horním rohu
 2. Klepněte na ‘Výběr tendence’
 3. Vyberte tendence, které chcete sledovat, jejich zapnutím nebo vypnutím.

Když hodnoty glukózy zlepší tendenci, na které určitou dobu pracujete,
bude se tendence považovat za ‘zlepšenou’. Aplikace si ukládá ‘zlepšené’ tendence do části Moje tendence > Historie tendencí

Aplikace CONTOUR®DIABETES potřebuje záznamy měření glukózy v krvi za období nejméně 14 dnů, aby dokázala odhalit určité tendence. Pokud provádíte pravidelné testy a označíte stavy symboly pokrmů, bude pro funkci Moje tendence snazší určitou tendency vyčíst.

Tendenci můžete kdykoliv opustit a přemístit ji do historie tendencí. Pokud obdržíte notifikaci o tendenci, kterou nechcete sledovat, klepněte na ‘Ne’, jakmile budete vyzváni k nastavení připomenutí. Jakmile se na obrazovce s tendencí zobrazí možnost ‘Přesunout do historie’, klepněte na ‘Ano’.
Pokud tak chcete učinit z hlavní nabídky, přejděte na: Hlavní menu > Moje tendence

 1. Klepněte na tendenci
 2. Klepněte na ‘Přesunout do historie’

Synchronizace času a data

Pokud máte zapnutou funkci automatické synchronizace data/času v aplikaci CONTOUR®DIABETES, bude aplikace na glukometru CONTOUR®PLUS ONE automaticky aktualizovat datum a čas.

Pokud jste nezapnuli tuto vlastnost při úvodním nastavení aplikace, přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Preference aplikace.

Klepněte na kolébkový přepínač „Synchronizace času a data“ pro jeho zapnutí.

Musíte zapnout automatickou synchronizaci data a času.

1. V aplikaci přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Preference aplikace.

2. Klepněte na kolébkový přepínač pro synchronizaci data a času na glukometru pro jeho zapnutí. Kdykoli se glukometr připojí k aplikaci, bude čas a datum glukometru automaticky synchronizován s aplikací.

1. Zapněte glukometr.

2. V aplikaci přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Mé glukometry a zvolte glukometr, který chcete synchronizovat.

3. Klepněte na „Synchronizace času a data“.

4. Klepněte na „Synchronizovat nyní“.

Pokud nemáte zapnutou automatickou synchronizaci data/času v nastavení preferencí aplikace CONTOUR®DIABETES, není glukometr aktualizován s časem a datem mobilního zařízení, pokud jste neprovedli manuální synchronizaci.

Pro automatické nastavení synchronizace čas/čas mezi glukometrem a mobilním zařízením:

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Preference aplikace.

2. Zapněte synchronizaci času a data glukometru.

Zprávy pro zdravotnické pracovníky

Ano. Funkce Můj profil v aplikaci umožní uložit veškeré plánované návštěvy a kontaktní údaje zdravotnického personálu. Přejděte na:

Hlavní nabídka > Můj profil > Návštěvy pro přidání návštěvy nebo přejděte na: Hlavní nabídka > Můj profil > Zdravotnický personál.

Můžete odeslat souhrnnou zprávu s výsledky krevní glukózy z aplikace, ale musíte nejprve přidat buď návštěvu nebo zdravotnického pracovníka.

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Můj profil > Návštěvy.

2. Klepněte na nadcházející návštěvu.

3. Klepněte na „Odeslat zprávu o výsledku krevní glukózy“

nebo

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Můj profil > Zdravotnický personál.

2. Klepněte na „Odeslat zprávu o výsledku krevní glukózy“.

Ano, údaje o vašem stavu glukózy můžete exportovat jako soubor CSV. Tento soubor není nijak zformátovaný a obsahuje jen surová data. Pokud tak chcete učinit, přejděte na: Hlavní menu > Moje péče > Zprávy

 1. Klepněte na ‘Odeslat soubor CSV’
 2. Tím se otevře nový e-mail na vašem mobilním zařízení, takže můžete soubor odeslat vybranému příjemci.

Cílová rozmezí

Ano. Cílová rozmezí mohou být potvrzena na glukometru CONTOUR®PLUS ONE, můžete je však změnit pouze v aplikaci CONTOUR®DIABETES. To můžete provést kdykoli tak, že přejdete na:

Hlavní nabídka > Nastavení > Cílová rozmezí.

Vždy, když připojíte glukometr k aplikaci, bude glukometr aktualizován na současná cílová rozmezí aplikace, pokud byla změněna.

Měli byste se poradit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před nastavením nebo změnou svých cílových rozmezí.

Ano. Můžete kdykoli změnit cílová rozmezí z aplikace tak, že přejdete na:
Hlavní nabídka > Nastavení >Cílová rozmezí.
Můžete změnit horní a dolní limity svých cílových rozmezí Před jídlem (stejné jako nalačno) a Po jídle (stejné jako celkově), když posunete ovládače nahoru nebo dolu. Můžete také použít „+“ nebo „–“ pro změnu vyšší nebo nižší hodnoty.

Měli byste se poradit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před nastavením nebo změnou svých cílových rozmezí.

V aplikaci přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Cílová rozmezí.

Ovladač pro kriticky vysokou hladinu krevní glukózy má žlutou barvu. Toto je nejvyšší hodnota krevní glukózy, kterou můžete nastavit. Ovladač pro kriticky nízkou hladinu krevní glukózy má červenou barvu. Toto je nejnižší hodnota, kterou můžete nastavit. Posuňte ovladače nahoru nebo dolu pro změnu kriticky vysokých nebo nízkých hodnot. Můžete také použít „+“ nebo „–“ pro nastavení vysoké nebo nízké hodnoty.
Měli byste se poradit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před nastavením nebo změnou nastavení kriticky vysokých/nízkých hodnot.

Pravděpodobně jste nesynchronizovali (nepřipojili) glukometr k aplikaci od doby, kdy jste naposledy změnili cílové hodnoty v aplikaci. Pro synchronizaci glukometru s aplikací:

 1. Zapněte glukometr a ujistěte se, že je v blízkosti vašeho mobilního zařízení.
 2. Ujistěte se, že je nastavení Bluetooth® na vašem mobilním zařízení zapnuto.

Aplikace CONTOUR®DIABETES by nyní měla synchronizovat data s vaším glukometrem CONTOUR®PLUS ONE a aktualizovat vaše cílová rozmezí.

Vaše glukometry mohou mít různá cílová rozmezí, ale nedoporučuje se to. Vaše glukometry zůstanou synchronizovány s cílovými rozmezími v aplikaci. Spárované glukometry CONTOUR se aktualizují s posledními cílovými hodnotami aplikace, kdykoli se připojí k aplikaci.

Jakmile spárujete glukometr CONTOUR®PLUS ONE s aplikací CONTOUR®DIABETES, můžete přidat značku jídla k výsledku krevní glukózy. Vzhledem k tomu, že každá značka jídla je hodnocena v porovnání se souvisejícím cílovým rozmezím, zobrazí se nová rozmezí související s každou značkou jídla.

Rozmezí cíle nalačno je vždy přednastavené jako stejné jako vaše cílové rozmezí před jídlem a toto rozmezí je možné v aplikaci změnit. Glukometr zobrazí samostatný cíl nalačno, protože má k němu připojenu značku jídla nalačno.

Váš účet CONTOURCLOUD

Když otevřete aplikaci CONTOUR®DIABETES poprvé, budete vyzváni k vytvoření účtu CONTOURCLOUD. Vytvoření účtu zajistí, že vaše osobní data budou bezpečně zálohována a umožní přístup k těmto datům z jakéhokoli kompatibilního mobilního zařízení.

Pro vytvoření účtu z úvodního nastavení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.

 1. Když budete vyzváni k zadání ID CONTOURCLOUD, zadejte svou emailovou adresu. Měli byste používat osobní emailovou adresu, kterou často kontrolujete.
 2. Dále musíte odpovědět na několik otázek, které se používají k vytvoření části označené O mně. (Část O mně můžete upravovat po vytvoření účtu a můžete ji najít pod Můj profil v aplikaci v části Nabídka.)
 3. Ověřte účet kliknutím na odkaz, který vám byl odeslán na e-mail od CONTOUR® Diabetes Solutions.
 4. Klepněte na „Pokračovat“ na obrazovce aplikace.

 Pokud jste používali aplikaci CONTOUR®DIABETES v režimu Host a chcete vytvořit účet:

 1. Přejděte na: Nastavení > Vytvořit účet.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Ověřte účet kliknutím na odkaz, který vám byl odeslán na e-mail od CONTOUR® Diabetes Solutions.
 4. Klepněte na „Pokračovat“ na obrazovce aplikace.

Ne. Nejlepší je zůstat přihlášen k účtu v aplikaci, i když aplikaci zavřete. Když zůstanete přihlášeni do aplikace na jednom nebo více mobilních zařízeních, budou vaše informace pravidelně zálohovány a všechny vlastnosti aplikace budete mít k dispozici.

1. Přejděte na: Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení účtu.

2. Klepněte na e-mailovou adresu a změňte ji.

Po vytvoření účtu CONTOURCLOUD budete moci glukometr CONTOUR®PLUS ONE využívat co nejefektivněji odemčením všech funkcí, které aplikace nabízí. Vytvoření účtu také umožní aplikaci uchovávat výsledky vaší hladiny krevní glukózy do úložiště CONTOURCLOUD, abyste mohli prohlížet svá data až ze čtyř glukometrů na více mobilních zařízeních. Když otevřete aplikaci pro nastavení účtu, postupujte podle pokynů na obrazovce. K tomu musí být vaše mobilní zařízení připojeno k internetu.

 

Pokud jste si založili účet CONTOURCLOUD, budou vaše data z aplikace automaticky pravidelně zálohována na CONTOURCLOUD, když se vaše zařízení připojí k internetu. Pokud se přihlásíte k aplikaci jako Host, nebudou vaše data uložena nebo zálohována na cloudové úložiště.

 

Žádná data nemohou být identifikována jako vaše a sdílena s jakoukoli osobou nebo společností, pokud nezvolíte sdílení, například se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo pečovatelem. Kliknutím zde se zobrazí zásady ochrany osobních údajů.

Řešení problémů

Váš glukometr a aplikace musí být v blízkosti, aby zůstaly připojené. Pokuste se přiblížit glukometr k mobilnímu zařízení.

 

Pokud glukometr CONTOUR®PLUS ONE není připojen k aplikaci CONTOUR®DIABETES, zkontrolujte:

- zda je glukometr zapnutý.

- zda jste spárovali glukometr s aplikací na svém mobilním zařízení.

- zda je nastavení Bluetooth® na glukometru a mobilním zařízení zapnuto.

- zda je glukometr v blízkosti mobilního zařízení.

 

Existují nejméně dva možné důvody pro toto chybové hlášení:

 1. Nejste připojeni k internetu. Zkontrolujte své připojení k síti a ujistěte se, že je v nastaveních vašeho mobilního zařízení zapnuta funkce mobilních dat (pozn.: Použití internetu/dat může být zpoplatněno.).
 2. Váš správce sítě nastavil omezení proxy nebo brány firewall na vaší síti.

-          Zeptejte se svého správce sítě na možnost připojení k serverům CONTOURONE z vašeho mobilního zařízení.

-          Zvažte vyzkoušení jiného internetového připojení, jako jsou mobilní data nebo připojení ze svého domova. Poznámka: Mohou být účtovány poplatky za internet/data.

Ano, v nabídce aplikace je část Nápověda. Pro otevření přejděte na: Hlavní nabídka > Nápověda.

Z obrazovky Nápověda můžete prohledat témata pomocí klíčových slov nebo procházet zobrazené kategorie nápovědy.

Pokud stále potřebujte pomoc, kontaktujte zákaznickou službu na telefonním čísle uvedeném na zadní straně glukometru nebo pomocí formuláře, který najdete zde. Tento odkaz můžete otevřít také v aplikaci v části nápověda.

Nenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, můžete nás prosím kontaktovat

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance jsou ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích.  App Store je obchodní značka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Ascensia Diabetes Care v tomto materiálu je chráněno licencí.  Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

© Copyright 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.

Datum vypracování: červenec 2016   Kód: G.DC.07.2016.46721